close

VERİ AMBARI (DATA WAREHOUSE)

Veri Ambarı, şirketlerin veri analizi yapmak için verilerini depolama, yönetme ve hazırlama işlemlerini gerçekleştirebilecekleri mimari bir yapı kurar.

Veri Ambarı’nı özel hesaplamalar ve görselleştirmeler oluşturmak için kullanarak, veri modelleme ve analiz için birçok yerleşik özelliğinden yararlanın, şirketiniz içerisinde zengin iç görüler elde edin.

Güçlü iç görüler ve analizler için Power BI ve veri ambarını birlikte kullanın

Microsoft Power BI ile birçok farklı veri kaynağına bağlanarak veri ambarındaki verileri temel alan panolar ve raporlar oluşturun.

İyileştirilmiş veri kalitesi, daha hızlı ve daha verimli veri işleme, doğru raporlama ve analiz dahil olmak üzere Power BI’ı bir veri ambarı ile kullanmanın faydalarından yararlanın.

Veri Ambarı’nı kullanarak şirketinizdeki verilerden yararlanın

Veri yönetimi

Veri Ambarı, şirketlerin verilerini depolama, yönetme ve hazırlama işlemlerini kolaylaştırır. Veri ambarı, birden fazla veri kaynağından veri çekme, veri birleştirme ve veri ön işleme gibi işlemleri otomatikleştirir.

Veri analizi

Veri Ambarı, şirketlerin verilerini analiz etmelerine olanak tanır. Şirketler, verileri görselleştirebilir, raporlar oluşturabilir ve verileri anlamlı bilgilere dönüştürebilirler. iş kararlarının alınmasına yardımcı olur.

Veri güvenliği

Veri Ambarı, şirketlerin verilerini güvenli bir şekilde depolamasını sağlar.

İşletme verimliliği

Şirketlerin işletme verimliliğini artırmalarına yardımcı olur. Şirketler, verileri hızlı bir şekilde analiz eder, doğru kararlar alır ve iş süreçlerini optimize ederler.

Data Warehouse (Veri Ambarı) danışmanlığı almak, şirketinizin doğru veri kaynaklarının belirlenmesinde, verilerin yönetilmesinde ve raporlamaların hazırlanmasında etkili rol oynar. Ayrıca, danışmanlık hizmetleri, veri ambarının doğru bir şekilde yapılandırılmasını ve veri güvenliği açıklarının kapatılmasını sağlar.

Veri Ambarı’nın işletmeniz için doğru ve güncel verilere dayalı olarak daha bilinçli kararlar alınmasında nasıl bir rol oynadığını keşfedin.